Concello da Coruña

Concello da Coruña

JUSPRES

Xustificación subvencións PRESCO (só para empresas, comercios e establecementos en xeral)

Canles:

Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Tramitación electrónica

Tipo:

Axudas, becas e subvencións

Materia:

Sector público, Comercio

Órgano responsable:

Emprego, Empresa, Turismo, Porto, Mercados, Consumo

Vixente:

Si

Xustificación de subvencións pola COVID-19 para o comercio, hostalería e en xeral empresas dentro do Plan Reactivación Económica e Social (PRESCO)

2020 Xustificación subvenciones PRESCO (só para empresas, comercios e establecementos en xeral)

Inscricións:

Dende o 01/01/2020 ata o 30/09/2021

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Persoas autónomas e micropemes que solicitasen subvencións PRESCO.

Requisitos:

Recibir unha subvención do PRESCO

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Titular da Concellaría Delegada de Innovación, Industria, Emprego e Consumo

Máis información:

O importe global desta convocatoria específica é de SEIS MILLÓNS DOUSCENTOS TRINTA E CINCO MIL EUROS (6.235.000,00), desagregados do seguinte modo:

 • Subvención para gastos correntes (Apoio e mantemento da actividade económica): 4.985.000,00 €
 • Subvención para investimentos (Apoio á mellora, adaptación e transformación dixital das empresas): 1.250.000,00 €

As liña de subvención son:

1.Subvención para gastos correntes (Apoio e mantemento da actividade económica)

 • 1.A- Axudas dirixidas a autónomos e micropemes (cotas Seguridade Social)
 • 1.B -Axudas dirixidas a sufragar alugueiros de locais comerciais, de hostalería ou sector servizos
 • 1.C-Subvención a empresas para o pagamento de intereses
 • 1.D-Programa de incentivos á contratación de persoal.

2. Subvención para investimentos (Apoio á mellora mellora, adaptación e transformación dixital das empresas)

 • 2.A-Axudas a gastos de adaptación, acondicionamento do comercio, hostalería e outras empresas
 • 2.B- Transformación Dixital das empresas

Os destinatarios desta axuda son persoas autónomas e micropemes. Considéranse micropemes aquelas que cumpran polo menos dúas destes requisitos:

a) Que o total das partidas do activo non supere o millón de euros.

b) Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os dous millóns de euros.

c) Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a dez.

Presentación

Prazo de presentación:

 • Ata as 23.59 horas do 1 de marzo de 2021 para as subvencións da liña 1.
 • Dous meses desde a notificación da resolución de concesión, e en todo caso ata as 23.59 horas do 1 de febreiro de 2021 para as subvencións da liña 2.

Documentación necesaria:

Documentación Xeral:

Anexo X1: Anexo X1 Solicitude de xustificación

Anexo X2: Anexo X2 Balance de ingresos e gastos

Anexo X3: Anexo X3 Relación detallada e clasificada de ingresos e gastos

Liña 1.A.a):

Informe de vida laboral: Informe actualizado da vida laboral da persoa traballadora autónoma ou, en caso de sociedade, de cada unha das persoas socias polas que se solicita subvención, emitido pola Seguridade Social, ou , no seu caso, certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta na actividade

Informe de bases e cotas: Informe actualizado de bases de cotización e cotas subvencionadas emitido pola Seguridade Social, da persoa traballadora autónoma ou, en caso de sociedade, de cada unha das persoas socias polas que se solicita subvención. En caso de persoas en situacion de alta en mutualidade de colexio profesional, certificación onde conste o importe do gasto así como acreditación do seu pagamento, desagregado por meses

Liña 1.A.b):

Informe: Informe de Vida Laboral de empresa correspondente ao período subvencionado

Relación nominal de traballadores: Documento de cotización Relación Nominal de Traballadores (RNT) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados

Relación de liquidación de cotizacións: Documento de relación de liquidación de cotizacións (RLC) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados

Acreditación bancaria: Acreditación bancaria do pago da cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados

Liña 1.B (Alugueiros)

Factura: Recibo ou factura dos meses subvencionados (por un importe máximo de 2.000 euros)

Pago: Acreditación bancaria do pagamento dos meses subvencionados

Retencións Modelo 115: Modelo 115. Retencións e ingresos a conta. Rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamiento de inmobles urbanos

Rretenciones Modelo 115: Xustificante bancario do seu pago

JustificantesLiña 1.B Alugueres: retencións Modelo 180: Modelo 180. Declaración Informativa. Retencións e ingresos a conta. Rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos. Resumo anual.

Liña 1.C:

Intereses. Contrato: Contrato de formalización da operación financeira, en caso de non remitilo coa solicitude

Intereses. Xustificantes: Documento de liquidación dos intereses abonados e xustificante bancario do pagamento

 • Liña 1.D:

Persoal. Contrato: Contrato de traballo, en caso de non presentalo previamente

Persoal. Contrato: DNI da persoa contratada, en caso de non presentalo previamente

Persoal. Condición: Documentación que acredite a condición de persoa desempregada de longa duración, muller, maior de 45 anos ou persoa con discapacidade maior ou igual ao 33%, en caso de non presentala previamente

Persoal. Nóminas: Nóminas correspondentes ao período subvencionado

Persoal. Nóminas Pago: Xustificantes bancarios do pagamento das nóminas

Persoal. Relación nominal de traballadores: Documento de cotización Relación Nominal de Traballadores (RNT) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados

Persoa. Relación de liquidación de cotizacións: Documento de relación de liquidación de cotizacións (RLC) que acredite a cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados

Persoal S.S. Acreditación bancaria: Acreditación bancaria do pagamento da cotización á seguridade social da persoa contratada, correspondente aos meses subvencionados

Persoal. IRPF: Documentos que acrediten a retención por IRPF que proceda, así como o Modelo 190. Declaración Informativa. Retencións e ingresos a conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual

Persoal. Informe: Informe de vida laboral de empresa, correspondente ao período subvencionado

Liña 2.A:

Factura: Factura correspondente ao investimento subvencionado

Factura: Pago: Documento xustificativo do seu pagamento por medios bancarios

Liña 2.B:

Factura: Factura correspondente ao investimento subvencionado

Factura: Pago: Documento xustificativo do seu pago por medios bancarios

"Web básica": No caso de tipo de recurso "Implantación de páxina web básica", indicar a dirección da páxina web e da presenza en redes sociais

"Web con venda en liña": No caso de tipo de recurso "Implantación de páxina web con venda en liña", indicar o enderezo da páxina web

Documentos relacionados

 • 2020 Anexo X3 Relación de gastos (Axudas PRESCO) (753 KB)
 • 2020 Anexo X2 Balance de ingresos e gastos (Axudas PRESCO) (82 KB)
 • 2020 Anexo X1 Solicitude de xustificación (Axudas PRESCO) (246 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Procedemento de tramitación telemática obrigatoria.

Internet

Que se necesita?:

 • Deberá dispoñer de certificado dixital.
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a subvención que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obriga de realizar este trámite a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitar

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

Seis meses, a partir da data de presentación da xustificación

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despóis?:

Recursos posibles:

 • Recurso potestativo de reposición.
 • Recurso contencioso-administrativo.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión