Concello da Coruña

Concello da Coruña

SUBSPRES

2020 Corrección de solicitudes e achega de documentación PRESCO (só para empresas, comercios e establecementos en xeral)

Canles:

Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Tramitación electrónica

Tipo:

Axudas, becas e subvencións

Materia:

Sector público, Comercio

Órgano responsable:

Emprego, Empresa, Turismo, Porto, Mercados, Consumo

Vixente:

Si

Achega de documentación para a corrección de expedientes de subvencións PRESCO.

 • Só para empresas, comercios e establecementos en xeral.

Se recibiu requirimento para emendar algún trámite en relación coa súa solicitude previa de Subvencións PRESCO, poderá realizala a través desta Sede electrónica municipal.

Corrección de solicitudes e achega de documentación PRESCO (só para empresas, comercios e establecementos en xeral)

Inscricións:

Ata o 30/09/2021

Presentación

Prazo de presentación:

10 días hábiles desde a data de notificación do requirimento.

Documentación necesaria:

 • Formulario alta en Terceiros.
 • Persoal de aceptación: Aceptación da subvención.
 • Anexo S1: Anexo S1. Solicitude.
 • Representación: De ser o caso, documentación acreditativa da representatividade.
 • Escrituras de constitución: Escrituras públicas de constitución da sociedade debidamente rexistradas, se é o caso.
 • Contrato ou documento de creación SC/SB: Contrato ou documento de creación da comunidade de bens ou sociedade civil onde conste a porcentaxe de participación de acódelas socias ou comuneiras, se é o caso.
 • Acreditación do recoñecemento da prestación extraordinaria por cesamento de actividade: Segundo o establecido no artigo 17 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19. Este será requisito imprescindible para ser perceptor/a de calquera axuda da liña 1.
 • Anexo Liña 1A :Anexo en caso de solicitar esta liña de subvención.
 • Informe de vida laboral: En 1.A, para o caso de persoas autónomas ou socias, informe actualizado da vida laboral da persoa traballadora autónoma ou, no caso da sociedade, de cada unha de acódelas socias polas cales se solicita subvención, emitido pola Seguridade Social ou, de ser o caso, certificado da mutualidade de colexio profesional con indicación dos períodos de alta na actividade.
 • Informe de bases cotización: En 1.A, para persoas autónomas ou socias, informe actualizado de bases de cotización e cotas subvencionadas emitido pola Seguridade Social da persoa traballadora autónoma ou, en caso da sociedade, de cada unha de acódelas socias polas cales se solicita subvención. No caso de persoas en situación de alta en mutualidade de colexio profesional, certificación onde conste o importe do gasto así como acreditación do seu pago, desagregado de maneira mensual.
 • Informe de vida laboral: En 1.A, para o caso de persoas traballadoras contratadas por conta allea, informe de vida laboral de empresa correspondente ao período subvencionado.
 • Cotización: En 1.A, traballadoras/é, documentos que acrediten a cotización á seguridade social da persoa contratada, documentos de cotización Relación Nominal de Traballadores (RNT) e o documento de Relación de liquidación de cotizacións (RLC) (anteriores TC1 e TC2) correspondentes aos meses subvencionados e a acreditación bancaria do pago.
 • Anexo Liña 1B: Anexo en caso de solicitar esta liña de subvención.
 • Contrato de aluguer: En 1.B, contrato de aluguer do local.
 • Recibos do aluguer: En 1.B, recibo ou factura do mes anterior ao da solicitude e xustificante bancario do seu pago.
 • Anexo Liña 1C: Anexo en caso de solicitar esta liña de subvención.
 • Contrato operación financeira: En 1.C, contrato de formalización da operación financeira, ou na súa falta proxecto ou orzamento do préstamo.
 • Xustificante intereses: En 1.C, no seu caso, xustificante dos recibos ou facturas dos intereses abonados e xustificante bancario do seu pago.
 • Anexo Liña 1D: Anexo en caso de solicitar esta liña de subvención.
 • Contratos de traballo: En 1.D, contrato formalizado con algún dos colectivos especificados na base 8.2.4 da convocatoria.
 • Anexo Liña 2A :Anexo en caso de solicitar esta liña de subvención.
 • Documentacion adicional Anexo Liña 2B: Anexo en caso de solicitar esta liña de subvención.
 • Orzamento ou factura proforma: En 2.A e 2.B, no caso que o investimento xa estivese realizada, a factura e o xustificante bancario do seu pago.
 • Especificacións técnicas: En 2.A e 2.B, descrición ou indicación das especificacións das reformas, se non veñen suficientemente indicados no orzamento.
 • Memoria: En 2.A e 2.B, memoria das actuacións para as cales se solicita a subvención, que incluirá: a xustificación da necesidade, descrición do investimento, obxectivos e mellora que representa a súa adquisición.

Documentos relacionados

 • A - Formulario de alta en terceiros (498 KB)
 • Anexo 0 S1 - PRESCO (170 KB)
 • Anexo 1A - PRESCO (656 KB)
 • Anexo 1B - PRESCO (611 KB)
 • Anexo 1C - PRESCO (570 KB)
 • Anexo 1D - PRESCO (625 KB)
 • Anexo 2A - PRESCO (734 KB)
 • Anexo 2B - PRESCO (721 KB)
 • Persoal Aceptación - PRESCO (714 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Procedemento de tramitación telemática obrigatoria.

Internet

Que se necesita?:

 • Deberá dispoñer de certificado dixital.
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a subvención que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitar

Teléfono

Despois

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Recursos posibles:

 • Recurso potestativo de reposición.
 • Recurso contencioso-administrativo.
 • Calquera outro que se estime procedente.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión