Concello da Coruña

Concello da Coruña

SIGU

Subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de Igualdade e Diversidade

Canles:

Telemático

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Axudas, becas e subvencións

Materia:

Sector público, Sociedade e benestar

Órgano responsable:

Igualdade

Vixente:

Si

A finalidade das subvencións é apoiar economicamente as entidades da cidade na promoción da igualdade de xénero e inclusión social atendendo ás diversidades existentes e a prevención das violencias machistas, de acordo a criterios obxectivos que ponderen a relevancia e coherencia.

Establécense dúas liñas subvencionables dentro da presente convocatoria.

Liña 1: Fortalecemento do movemento asociativo no ámbito da acción polos dereitos das mulleres e a non discriminación de colectivos minorizados por cuestión de orixe; diversidade cultural ou étnica; diversidade de capacidades; diversidade de expresións de xénero, identidades ou orientacións sexuais etc. O obxecto desta liña é o de apoiar economicamente os gastos de funcionamento precisos para contribuír á dinamización asociativa e ao fortalecemento colectivo do movemento asociativo activo pola igualdade e a diversidade no concello da Coruña.

Liña 2: Actividades de prevención das violencias machistas en sentido amplo e atención ás vítimas, accións pola defensa do recoñecemento e os dereitos das persoas LGTBQI e accións de promoción da igualdade de xénero.

O obxecto desta liña é apoiar a posta en marcha, desenvolvemento e/ou consolidación de proxectos ou actividades en tres ámbitos diferenciados pero que, en todo caso, poden estar relacionados entre si:

  • As conducentes a avanzar cara a unha cidade libre de violencias machistas en sentido amplo.
  • Aquelas iniciativas facilitadoras da inclusión da diversidade afectivo-sexual, prestando unha especial atención ás interseccións destas realidades coa diversidade funcional, sensorial, cognitiva e/ou capacidades; á diversidade de crenzas ou relixións; á diversidade de orixe, cultural e/ou étnica etc.

** NOTA IMPORTANTE: Poderase solicitar subvención para unha ou varias liñas e/ou programas subvencionables, que deberán ser obxecto de solicitudes independentes. No caso de presentar solicitude para máis dunha liña, programa ou actividade, a entidade solicitante deberá presentar con cada solicitude todos os anexos e documentos relacionados nas bases para cada unha delas, de forma independente.

Non poderán optar á liña 1 aquelas entidades que perciban unha axuda directa por parte do Concello da Coruña, no mesmo exercicio ao cal corresponde esta convocatoria, que teña como finalidade o financiamento dos gastos para o mantemento da entidade incluídos na letra A) da base 7.1.1.

Subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de Igualdade e Diversidade para o exercicio 2024

Inscricións:

Dende o 12/03/2024 ata o 11/04/2024

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Persoas físicas, xurídicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, estean validamente constituídas e poidan levar a cabo as actividades ou proxectos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

Requisitos:

Os beneficiarios deberán cumprir os requisitos do artigo 13 de Lei Xeral de Subvencións así como os da convocatoria.

Estes requisitos deberán manterse ao longo do ano da convocatoria. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorrese o prazo de prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da Lei Xeral de Subvencións.

A entidade deberá asinar a correspondente declaración relativa ao cumprimento destes requisitos e que figura no Anexo S1.

(** En relación ao requisito de Inscrición no REMAC, no suposto de non estar inscritos, deberá solicitar a súa inscrición, utilizando o trámite REMAC - Rexistro Municipal de Asociacións da Coruña. , debendo estar inscrita antes da data da proposta de concesión da subvención

Unha vez obtida a correspondente inscrición no REMAC, deberá comunicalo ao servizo que encargado da tramitación desta convocatoria).

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Titular da Concellería Delegada de Igualdade, Benestar Social e Participación

Máis información:

  • As propostas de resolución provisional e definitiva non crean dereito algún a favor da beneficiaria proposta fronte á Administración, mentres non se lle notificou a resolución da concesión.
  • Dadas as características dos destinatarios das subvencións, a contía, así como a natureza das iniciativas obxecto de subvención, poderá acordarse o pago anticipado da subvención outorgada, que supoñerá entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención, todo iso acorde coa Base 20 da convocatoria.

Presentación

Prazo de presentación:

Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (Do 12 de marzo ao 11 de abril de 2024, ambos inclusive).

Documentación necesaria:

1) Modelo de solicitude e anexos que figuran nestas bases, asinados pola persoa interesada, a titular da Presidencia e/ou representante da entidade ou agrupación solicitante, cumprimentando as especificacións, declaracións e autorizacións que figuran no propio modelo e anexos.

Na indicación da conta bancaria na cal facer o ingreso, no caso de modificación da conta bancaria utilizada en convocatoria anteriores, será necesario cubrir o documento denominado Alta ou modificación de alta de terceiros, dispoñible nos apartado Documentos relacionados. Devandito documento deberá ser selado pola entidade bancaria e presentalo enla sede electrónica do Concello da Coruña a través do procedemento de Solicitude xeral

2) Estatutos vixentes da entidade solicitante.

3) Calquera outra documentación que a entidade ou agrupación solicitante entenda que é pertinente para unha mellor valoración da solicitude ou para maior detalle da descrición da actividade ou proxecto, ou actuación solicitada, mediante a presentación dunha memoria complementaria a efectos de ampliar a información requirida no Anexo S.1 e cunha extensión que non poderá exceder de 6 folios.

Documentos relacionados

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

NON ADMITE TRAMITACIÓN PRESENCIAL. É OBRIGATORIA A TRAMITACIÓN TELEMÁTICA

Internet

Que se necesita?:

Deberá dispoñer de certificado dixital .

Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a instalación que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=1162

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

O prazo máximo de resolución e notificación/publicación da concesión das subvencións é de seis meses, contados a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Sentido do silencio administrativo:

Desestimatorio

E despois?:

Recursos posibles:

  • Recurso potestativo de reposición.
  • Recurso contencioso-administrativo.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión