Concello da Coruña

Concello da Coruña

AIDC

Activación da identidade dixital cidadá

Canles:

Telemático, Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Suxerencias, queixas, denuncias e información aos cidadáns, Contratación pública

Materia:

Sector público, Trámites e xestións

Órgano responsable:

Concello da Coruña

Vixente:

Si

A identidade dixital na app é o equivalente en Internet á verdadeira identidade dunha persoa física cando se utiliza para a identificación da/o cidadá/n na app Coruña.

Para activar os máximos niveis de confianza pode facelo presencialmente nos rexistros indicados máis abaixo pedindo cita previa.

Ou utilizando a sede electrónica do Concello da Coruña, sempre que dispoña de:

 1. certificado electrónico ou
 2. DNI electrónico (DNIE)

Simplemente cubrindo a solicitude e proporcionándonos un correo e, opcionalmente, un número de teléfono móbil.

Se desexa máis información sobre a nova APP Coruña , pode obtela picando na ligazón.

Se o que desexa é unha aclaración sobre a Identidade dixital e os niveis dos que pode dispoñer, pique nestoutra ligazón.

Activación da identidade dixital cidadá

Inscricións:

Dende o 03/04/2023

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Calquera persoa física que desexe solicitar o acceso á identidade dixital na APP Coruña (coruna.gal)

Requisitos:

Que requisitos teño para aumentar o meu nivel de autenticación/confianza?

 • Dispoñer de NIF
 • Ser maior de 14 anos e dispoñer de correo electrónico que nos deberá facilitar para asocialo na aplicación.
 • e, opcionalmente, poderá facilitar un número de móbil de contacto.

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Innovación e desenvolvemento tecnolóxico

Máis información:

O órgano xestor será o da área que ten asignadas as funcións ás que se refire a información solicitada. Se son varias, a que teña a parte principal.

Presentación

Prazo de presentación:

Sen prazo

Documentación necesaria:

 • Solicitude: solicitude debidamente cuberta, na que ha de facer constar polo menos, no apartado "solicito": o enderezo de correo electrónico e opcionalmente o número de móbil.

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Nas Oficinas de rexistro municipais estará dispoñible o formulario de solicitude, que tamén o poderá descargar dende esta páxina. Neste caso debe achegar o seu DNI e facilitar un enderezo electrónico de correo.

Tamén se poderán remitir mediante as demais formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Internet

Que se necesita?:

 • Nesta sección a través do rexistro electrónico identificándose por algún dos medios recoñecidos pola sede electrónica do Concello da Coruña.
 • Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que desexe presentar coa solicitude, de ser o caso, segundo se especifica no apartado "Documentación necesaria".
 • No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

 • A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común, teñen a obriga de realizar este trámite a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios etc.)

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas en exercicio da dita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitar

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

1 mes, poderá ampliarse por outro mes no caso de que o volume ou a complexidade da información que se solicita así o fagan necesario e logo da notificación previa á persoa solicitante.

E despois?:

Recursos posibles:

 • Fronte a toda resolución expresa ou presunta en materia de acceso poderá interpoñerse no prazo dun mes reclamación ante a Comisión de transparencia, órgano independente adscrito ao Defensor do Pobo, creada pola Lei do Parlamento de Galicia 1/2016 do 18 de xaneiro e cuxo regulamento foi aprobado pola resolución do 5 de xullo de 2016 que dispón a publicación do Regulamento de funcionamento da Comisión de Transparencia de Galicia. A Comisión ten a súa sede na rúa Hórreo, 65, 15701 Santiago de Compostela, páxina web www.comisiondatransparencia.gal e enderezo de correo electrónico: transparencia@valedordopobo.gal previo á súa impugnación en vía contencioso-administrativa.
 • As resolucións ditadas en materia de acceso á información pública son recorribles directamente ante a Xurisdición Contencioso-administrativa, sen prexuízo da posibilidade de interposición da reclamación potestativa prevista.

Causas de inadmisión:

 • Que se refiran a información que estea en curso de elaboración ou de publicación xeral.
 • Referidas a información que teña carácter auxiliar ou de apoio como a contida en notas, borradores, opinións, resumos, comunicacións e informes internos ou entre órganos ou entidades administrativas.
 • Relativas a información para cuxa divulgación sexa necesaria unha acción previa de reelaboración.
 • Dirixidas a un órgano en cuxo poder non obre a información cando se descoñeza o competente, de ser o caso deberá indicar na resolución o órgano que, ao seu xuízo, é competente para coñecer da solicitude.
 • Que sexan manifestamente repetitivas ou teñan un carácter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia desta lei.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión