Concello da Coruña

Concello da Coruña

CFS

Control financeiro de subvencións

Canles:

Telemático, Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Inspectora

Materia:

Facenda

Órgano responsable:

Intervención

Vixente:

Si

O procedemento de control financeiro ten por obxecto verificar que as persoas beneficiarias das subvencións obtiveron as mesmas de maneira correcta e adecuada, cumprindo os requisitos necesarios para a obtención da condición de beneficiarias.

A actividade de control tamén se dirixe a comprobar que a actividade subvencionada financiouse de maneira correcta e que os seus beneficiarios realizárona e xustificado de maneira correcta, aplicando os fondos á finalidade prevista.

Control financeiro de subvencións

Inscricións:

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Persoas físicas, xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica, beneficiarias, e no seu caso, entidades colaboradoras das subvencións obxecto de control financeiro.

O control financeiro poderá estenderse ás persoas físicas ou xurídicas ás que se atopen asociadas as beneficiarias, así como a calquera outra persoa susceptible de presentar un interese na consecución dos obxectivos, na realización das actividades, na execución dos proxectos ou na adopción dos comportamentos.

Requisitos:

O procedemento iníciase de oficio, mediante requirimento á persoa beneficiaria da subvencion sometida ao control financeiro.

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Non procede

Máis información:

Ademais da lexislación recollida no apartado "Normativas relacionadas", serán de aplicación, en cada caso concreto, as bases das convocatorias das subvencións de concorrencia competitiva ou os convenios subscritos coas entidades incluídas na mostra obxecto de control.

As persoas beneficiarias, as entidades colaboradoras e os terceiros relacionados co obxecto da subvención ou a súa xustificación estarán obrigados a prestar colaboración e facilitar canta documentación sexa requirida no exercicio das funcións de control que corresponden á Intervención Xeral Municipal.

A negativa ao cumprimento destes deberes poderá ser considerada resistencia, escusa, obstrución ou negativa, para os efectos de apreciar unha posible causa de reintegro dos fondos percibidos conforme ao artigo 37.1.e) da Lei 38/2003, Xeneral de Subvencións, sen prexuízo das sancións que, no seu caso, puidésenlle corresponder.

Presentación

Prazo de presentación:

Dez días hábiles como regra xeral, sen prexuízo de que no requirimento de documentación ao interesado póidase sinalar outro distinto. Devandito prazo contarase a partir do día seguinte ao da recepción do requirimento da Administración.

Documentación necesaria:

No seu caso, e sempre previa solicitude por parte da administración municipal:

- Anexo I: Inicio de actuacións de control de subvencións.

- Anexo II: Documentación requirida na comunicación de inicio de actuacións de control financeiro.

- Anexo III: Operacións comerciais con entidades beneficiarias de subvencións.

- Anexo IV: Outras operacións realizadas con entidades beneficiarias de subvencións municipais do Concello da Coruña.

- Anexo V: Formulario de alegacións.

- Aqueloutra documentación que lles fose requirida ou desexen engadir ao procedemento.

Documentos relacionados

  • mod 001 solicitude xeral (119 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Os documentos especificados no apartado "Documentacion necesaria", así como a documentacion justificaativa que se solicitou.

Como se fai?:

  • De forma presencial no Rexistro Xeral.Nas localizacións indicadas.
  • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
  • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Internet

Que se necesita?:

Deberá dispoñer de certificado dixital .

Deberá cubrir o formulario web que se lle presenta tras a identificación (vía Cl@ve).

No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente para o que deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo.

Como se fai?:

A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=963

Teléfono

Despois

Prazo de resolución:

No menor prazo de tempo posible remitiráselle un email co recibo adxunto.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión