Concello da Coruña

Concello da Coruña

PPT

Concurso Ordinario, C.E. 1/19

Canles:

Telemático, Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Recursos humanos

Materia:

Emprego

Órgano responsable:

Persoal e Recursos Humanos

Vixente:

No

Participación na convocatoria de provisión dos postos de traballo vacantes e dotados economicamente nos orzamentos do Concello da Coruña mediante o procedemento de concurso.

Concurso Ordinario, C.E. 1/19

Inscricións:

Ata o 23/09/2020

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Persoal funcionario do Excmo. Concello dá Coruña, así como o persoal doutras Administracións Públicas nos casos en que así estea previsto en correspóndea relación de postos de traballo ( RPT), salvo os suspensos en firme, sempre que reúnan as condicións e requisitos esixidos na convocatoria na data en que termine ou prazo de presentación de instancias.

Requisitos:

 • Pertencer a calquera dos grupos aos que estea aberto o posto ao que se aspira.
 • Nos postos da escala de Administración Especial, deberase posuír unha praza a titulación que permita a dedicación profesional para desempéñoo do posto.
 • O persoal doutras Administracións Públicas que opte a postos a provisión dos cales lle estea permitida, ademais dos requisitos anteriores, deberá estar en posesión dunha praza igual ou análoga á que exista e estea vacante dentro do cadro de persoal. Así mesmo, para determinar a natureza análoga en relación coa praza, teranse en conta as funcións que vén desempeñando na Administración da que procede.
 • Independentemente dos requisitos específicos de cada posto ao que se opte, deberán reunirse con carácter xeral os seguintes requisitos imprescindibles:
 • Ter a titulación académica esixida.
 • Transcorrer máis de 2 anos desde a obtención do último posto con carácter definitivo

Prezo / Custo:

Ningún

Órgano que resolve:

Titular da Concellería Delegada de Economía, Facenda e Réxime Interior

Máis información:

 • Produciuse unha modificación da RPT vacantes publicada no BOP da Coruña Nº 96 o luns 29 de xuño de 2020 relativa a esta convocatoria, podendo ser consultada aquí.
 • Así mesmo houbo unha corrección de erros materiais no Anexo I das bases desta mesma convocatoria, publicada no BOP da Coruña Nº 107 o martes 14 de xullo de 2020 e que pode consultarse nesta ligazón.

Presentación

Prazo de presentación:

Do 03/09/2020 ao 23/09/2020

Documentación necesaria:

 • Solicitude en modelo específico: Solicitude en modelo específico (dispoñible na solapa de PRESENTACIÓN, nos apartado Documentos relacionados). Unha vez cuberto, deberá achegarse ao formulario web ao que se accede pulsando no botón INICIAR na mesma solapa de PRESENTACIÓN.
 • Acreditación condición funcionarial: Se a persoa solicitante non é funcionaria de carreira, acreditación da súa condición de funcionaria de carreira noutra Administración Pública
 • Méritos: Documentación xustificativa dos méritos alegados, cando non consten no expediente persoal existente no arquivo do Servizo de Persoal
 • Memoria: Naqueles postos de traballo nos que sexa necesario a presentación dunha memoria, esta será incluída nun sobre branco, tamaño 36 cm X 26 cm, sen ningún tipo de identificación. Dentro deste sobre incluirase, ademais do proxecto, un segundo sobre pechado e tamén sen identificación, dentro do cal o aspirante incluirá un documento no que constarán os seus datos persoais (nome, apelidos e fotocopia do DNI). Este sobre será entregado no Servizo de RR.HH, MEDIANTE CITA PREVIA, que será solicitada no teléfono 981-18-42-13

Documentos relacionados

 • Solicitude de participación nun concurso (67 KB)

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

 • Cubrir o impreso de solicitude e demais documentación que se indica na apartado Documentación necesaria.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral.Nas localizacións indicadas máis abaixo.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Internet

Que se necesita?:

Deberá dispoñer de certificado dixital .

Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para tramitar a devandita solicitude, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

Como se fai?:

A través desta Sede electrónica municipal.

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=1202

Teléfono

Despois

Sentido do silencio administrativo:

Non procede

E despois?:

Contra a Resolución que resolva o procedemento poderanse interpoñer os seguintes recursos:

 • Recurso potestativo de Reposición.
 • Recurso contencioso - administrativo

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión