Sede Electrónica

22:57:08 coruna.es > Inicio > Tablón de anuncios y edictos de otras administraciones

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. Anuncio relativo a listas definitivas de adxudicatarios e espera de vivendas de promoción pública expediente C-2019/010 Xuxán 06/06/2023 27/06/2023 Amosar
AUGAS DE GALICIA. Información pública do expediente DH.A15.84962, extinción de concesión dun caudal de 0,017 l/s de augas procedente do manantial Afos, a captar no lugar de Santa Eulalia de Leiro en Abegondo 29/05/2023 Amosar
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS e MOBILIDADE. Información pública relativa ao expediente do Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, proxecto de Interés autonómica PIA, clave AC/21/215.30.0 29/05/2023 Amosar
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Anuncio relativo á incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de don José Menéndez Zardaín 15/05/2023 15/06/2023 Amosar
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Anuncio relativo á incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de dona Josefina García Segundes 11/05/2023 12/06/2023 Amosar
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Anuncio relativo á incoación do procedemento para a declaración da Comunidade Autónoma de Galicia como herdeira ab intestato de dona María Paz Sánchez Seoane 10/05/2023 12/06/2023 Amosar
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E EMPREGO . Anuncio outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construcción, solicitante UFD Distribución Electricidad SA, lat 66 kv CTO.1 Morás-Carral. Exp. IN407/a 2023/6-1 09/05/2023 20/06/2023 Amosar
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMIA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN. Información pública da solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previas e de construcción e de declaración de utilidade pública, solicitante UFD Distribución Electricidad SA, LMT GRN-716-apoyo ADNW!JUH//D1-1 02/05/2023 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA. Anuncio de inicio de un procedemento de investigación sobre a posible propiedade patrimonial da Administración Xeral do Estado de varios inmobles sito no municipio da Coruña 09/06/2023 29/06/2023 Amosar
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxe de mesas electorais por local electoral 05/06/2023 24/07/2023 Amosar
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE). Anuncio relativo ao expediente do Plan Parcial Médano Park. Recurso incoado ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife PO0000294/2020 10/06/2021 Amosar
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº MA-20/200 E MA-20/195 25/02/2021 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDICENCIA PROVINCIAL A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurado anos 2023 y 2024 05/01/2023 31/12/2024 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a Xurado anos 2021 e 2022 27/01/2021 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIO JOSÉ GUILLERMO RODICIO RODICIO. Anuncio de notoriedade complementaria do título público para inmatriculación do predio sito na parroquía de San Vicente de Elviña, Lugar de Mesoiro, casa sita no número 4 no Camiño de Cadeiras, ref. 6779403NH4967N0001 AZ 09/06/2023 10/07/2023 Amosar
NOTARIO JUAN J.LOPEZ YAÑEZ. Formación inventario notarial da herdanza do causante José Javier Álvarez Franco 31/05/2023 01/07/2023 Amosar
NOTARIO JOSÉ MANUEL LOIS PUENTE. Edicto relativo ao inventario dos bens e débedas de dona María Consolación Sánchez Vigo. 29/05/2023 29/06/2023 Amosar