Sede electrónica

10:23:19 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Resolución da Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio pola que se declara á Comunidade Autónoma de Galicia herderia ab intestato de Laura Dionia Garrido Rodríguez 19/02/2024 19/03/2024 Amosar
SERVIZO PROVINCIAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS. Expediente de expropiación forzosa. Proxecto de interese autónomico denominado Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, clave AC/21/215.30.0 12/12/2023 Amosar
AUGAS DE GALICIA. Anuncio relativo á información pública da autorización de obras para construcción de beirarrúas, pasos peonís e intersección no lugar de Feáns parroquía de San Cristóbal das Viñas na Coruña, clave DH.W15.93538 26/09/2023 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE). Anuncio relativo ao expediente do Plan Parcial Médano Park. Recurso incoado ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife PO0000294/2020 10/06/2021 Amosar
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº MA-20/200 E MA-20/195 25/02/2021 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDICENCIA PROVINCIAL A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurado anos 2023 y 2024 05/01/2023 31/12/2024 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a Xurado anos 2021 e 2022 27/01/2021 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIO EDUARDO DIOS DÍAZ. Anuncio relativo á de notoriedade para a declaración de herdeiros abintestato de don Faustino Alberto Liste Moure 23/02/2024 25/03/2024 Amosar
NOTARIO VÍCTOR PEÓN RAMA. Anuncio relativo á formación de inventario notarial da herdanza de don Alfonso da Barreira de la Iglesia. 22/02/2024 22/03/2024 Amosar
NOTARIO VÍCTOR JOSÉ PEÓN RAMA. Anuncio relativo ao expediente de reanudación de tracto sucesivo regxstral do predio sito na rúa Wenceslado Fernández Flórez números 2 e 4 e rúaMédico Durán número 7 e 9 da coruña 20/02/2024 20/03/2024 Amosar
NOTARIO VÍCTOR PEÓN RAMA. Anuncio relativo á formación do inventario notarial da herdenza de dona Amparo cobaleda Mongrell 24/01/2024 26/02/2024 Amosar

Tesourería Xeral da Seguridade Social

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Poxa pública para allear os inmobles sitos na rúa Menéndez Pelayo 18-20, baixo 1ª, 2ª e 3ª, Avda. Ejército 12 baixo e 2ª subasta para allear do inmoble sito na rúa Marcial Adalid 2, planta 3, D da Coruña 15/02/2024 05/03/2024 Amosar
TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL. POXA PÚBLICA 6/03/2024 DOS INMOBLES SITUADOS EN C/ MENÉNDEZ PELAYO 18-20, AVDA. EJÉRCITO 12 E EN C/MARCIAL DE ADALID 2 DA CORUÑA 14/02/2024 05/03/2024 Amosar