Sede electrónica

09:04:28 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERIA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Resolución pola que se acorda a incoación do procedemento para a declaración da CA Galicia como herdeira ab intestato de María Pilar Valles Herrero. 17/07/2024 16/08/2024 Amosar
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Resolución pola que se acorda a incoación do procedemento para a declaración da CA Galicia como herdeiraab intestato de Gloria Cabrera Álvarez 10/07/2024 08/08/2024 Amosar
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Anuncio relativo á resolución pola que se acuerda el archivo del procedimiento para la declaración de la CA de Galicia como heredera ab intestato de Carlos Llamosas Fernández 08/07/2024 06/08/2024 Amosar
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. Convocatoria de actas previas á ocupación no procedemento expropiatorio 0 8 de agosto de 2024, expediente IN407A 2023/006-1 21/05/2024 08/08/2024 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
MINISTERIO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOSTIBLE.Estudo de delimitación de tramo urbano e establecemento da liña límites de edificación na AC‐12 da Coruña. 17/07/2024 29/08/2024 Amosar
AXENCIA TRIBUTARIA. Anuncio de cobro relativo aos recibos do Imposto sobre actividades económicas de 2024 11/07/2024 02/09/2024 Amosar
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE). Anuncio relativo ao expediente do Plan Parcial Médano Park. Recurso incoado ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife PO0000294/2020 10/06/2021 Amosar
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº MA-20/200 E MA-20/195 25/02/2021 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDICENCIA PROVINCIAL A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurado anos 2023 y 2024 05/01/2023 31/12/2024 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a Xurado anos 2021 e 2022 27/01/2021 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIO ANDRÉS A. SEXTO PRESAS. Anuncio relativo ao procedemento para recoller en depósito e proceder á posterior adveración, apertura e protocolización do testamento ológrafo outargado por dona María Carmen Riveiro Hernández 17/07/2024 16/08/2024 Amosar
NOTARIO VÍCTOR PEÓN RAMA. Anuncio relativo á partición da herdanza de dona Manuela Iglesias Vidal 16/07/2024 16/08/2024 Amosar