Sede electrónica

07:27:04 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
XUNTA DE GALICIA.Axencia Galega de Infraestructuras. Anuncio relativo á mellora de accesibilidade das paradas de autobús situadas na RAEG nas rutas de acceso polo oeste á cidade da Coruña, clave AC/22/050.06 29/12/2022 09/02/2023 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDAD SOCIAL. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Anuncio poxa pública, mediante procedemento aberto, con admisión das ofertas escritas en sobre pechado, para la enaxenación dunha vivenda sita na rúa Marcial Adalid nº 2, planta 3ª, porta dereita da Coruña 27/01/2023 28/02/2023 Amosar
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE MIÑO. Anuncio de notificación do acordo da Xunta de Goberno Local o 11.02.22 relativo á aprobación inicial da modificación puntual número 3 do Plan parcial do sector residencial deportivo Perbes-San Xoán Vilanova do Concello de Miño 23/01/2023 23/03/2023 Amosar
CONCELLO DE GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE). Anuncio relativo ao expediente do Plan Parcial Médano Park. Recurso incoado ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife PO0000294/2020 10/06/2021 Amosar
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº MA-20/200 E MA-20/195 25/02/2021 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDICENCIA PROVINCIAL A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurado anos 2023 y 2024 05/01/2023 31/12/2024 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a Xurado anos 2021 e 2022 27/01/2021 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIO ISIDORO ANTONIO CALVO VIDAL.Acta de notoriedad relativa ao predio sito na Parroquía de San Vicente de Elviña, casa de planta baixa ou vivenda unifamiliar 123 do lugar de Castro de Elviña hoxe rúa O Canedo y otra 25/01/2023 15/02/2023 Amosar
NOTARIO JOSÉ MANUEL LOIS PUENTE. Anuncio relativo al expediente de dominio para reanudar el tracto registral de la finca número 12, planta sexta de la casa número siete de la Calle Sexta del Ensanche o del Oidor Gregorio Tovar 20/01/2023 20/02/2023 Amosar
NOTARIO RAÚL G. MUÑOZ MAESTRE. Edicto relativo ao expediente de aceptación a beneficio de inventario da herdanza de don Carlos Martín Giménez Giménez 13/01/2023 13/02/2023 Amosar