Sede electrónica

14:29:28 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Anuncio relativo al archivo del procedimiento para la declaración de la CA de galicia como heredera ab intestato de María Paz Sánchez Seone.CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Anuncio relativo ao arquivo do procedemento para a declaración da CA de galicia como herdeira ab intestato de María Paz Sánchez Seone 11/04/2024 13/05/2024 Amosar
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Resolución pola que se declara a CA de Galicia herdeira abintestato de José Menéndez Zardaín 08/04/2024 08/05/2024 Amosar
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. Acordo de aprobación da lista definitiva de adxudicación e reserva do procedemento de adxudicación de 2 vivendas de protección oficial de promoción pública en 2º adxudicación na Coruña 25/03/2024 16/04/2024 Amosar
SERVIZO PROVINCIAL DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS. Expediente de expropiación forzosa. Proxecto de interese autónomico denominado Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, clave AC/21/215.30.0 12/12/2023 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE). Anuncio relativo ao expediente do Plan Parcial Médano Park. Recurso incoado ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife PO0000294/2020 10/06/2021 Amosar
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº MA-20/200 E MA-20/195 25/02/2021 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDICENCIA PROVINCIAL A CORUÑA. Lista definitiva de candidatos a xurado anos 2023 y 2024 05/01/2023 31/12/2024 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a Xurado anos 2021 e 2022 27/01/2021 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIO FRANCISCO JAVIER CASTROMIL DOTRAS. Anuncio relativo á a partición da herdenza de don Manuel García Barreiro 07/03/2024 19/04/2024 Amosar