Sede electrónica

23:10:12 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DEPORTES. Anuncio bases reguladoras Programa Coruña no Mar 2024, expediente 211/2024/691 18/06/2024 28/06/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL.REVOGACIÓNS POR INCUMPRIMENTO DA CONVOCATORIA DAS AXUDAS BONO TAXI PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE. EXP. 105/2022/6348 07/06/2024 28/06/2024 Amosar
BENESTAR. Anuncio resolución definitiva da concesión de axudas do Bono Taxi do ano 2024 e apertura do prazo de presentación de recursos, expediente 105/2023/7674 16/05/2024 20/06/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2024 29/12/2023 31/12/2024 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacións definitivas e proposta de nomeamento proceso axte. transportes (estabilización) 18/06/2024 22/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacións definitivas e proposta de nomeamento proceso Tec. Apoio Social (estabilización) 18/06/2024 22/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacións definitiva e proposta de nomeamento proceso oficiales policía local (promoción interna) 17/06/2024 19/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final e proposta de nomeamento proceso administrativo (promoción interna) 12/06/2024 15/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultado proba galego e proposta nomeamento proceso axudante (estabilización) 10/06/2024 11/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas definitivas primeiro exercicio proceso arquintecto/a 10/06/2024 11/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación provisional concurso proceso tec. apoio social (estabilización) 07/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2179 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0271 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0262 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0207 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1841 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultado proba gallego proceso oficial policía local 03/06/2024 03/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota informativa temario (tema 17) proceso bombeiros 03/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota informativa temario (tema 4) do proceso de elaboración de listas de técnico/a auxiliar de biblioteca. 03/06/2024 03/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio modificación convocatoria postos (20240528) 29/05/2024 02/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación definitiva concurso T. M. Comunicación (estabilización) subgrupo A2 SEL2022020 28/05/2024 30/06/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación definitiva concurso e proposta nomeamento proceso Oficial Servizos Especiais (estabilización) 28/05/2024 01/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Publicación resolución lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, data examen e composición tribunal do proceso de elaboración de listas de técnicos/as auxiliares de biblioteca 21/05/2024 02/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación provisional concurso T. M. Comunicación (estabilización) subgrupo A2 SEL2022020 08/05/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de axudante de comercio interior (estabilización) 19/02/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 17 de xuño de 2024 17/06/2024 17/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Pleno ordinario 11.04.2024 13/06/2024 13/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria de 12.06.2024 11/06/2024 12/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria do 29.05.2024 10/06/2024 10/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto Pleno ordinario do 6 de xuño de 2024 05/06/2024 05/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario do 6 de xuño de 2024 04/06/2024 04/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 03.06.2024 31/05/2024 30/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Orde do día Xunta de Goberno Local ordinaria do 29. 05.2024 28/05/2024 28/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 24.05.2024 24/05/2024 24/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 24.05.2024 24/05/2024 24/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2023 21/11/2023 21/12/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Pleno ordinairo de 9 de novembro de 2023 07/11/2023 07/11/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación da expropiación por Ministerio de Lei do inmoble sito na Avenida de Monelos número 46, expediente 620/2021/117 18/06/2024 18/07/2024 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de información pública sobre a aprobación inicialda modificación do proxexto de Estatutos e bases da actuación da Xunta de Compensación do Polígono RB6 "Depuradora de Marisco", exp. 620/2018/25. 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
XESTION DO SOLO. Anuncio de aprobación definitiva do proxecto de normalización de leiras na Avenida do ferrocarril nº 24 (Exp.620/2024/13) 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
PLANEAMENTO. Aprobación inicial do estudo o de detalle nas parcelas Z4-R1L, Z4-R5P, Z4-R11LA Y Z4-R11LB do ámbito SURT 1 San Pedro de Visma, A Coruña, expediente 631/2023/237 05/06/2024 05/07/2024 Amosar
XESTION DO SOLO.Aprobación do proxecto de finalización das obras de urbanización do API M-48 "O Carón". (Expl 620/2021/115) 24/05/2024 25/06/2024 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ECONOMÍA E PLANIFICACIÓN URBANA. Ordenanza municipaldas bases reguladoras xerais para a concesión de subvencións polo Concello da Coruña e os seus organismos públicos 19/06/2024 01/08/2024 Amosar
ALCALDÍA. Bando municipal que regula as actividades referidas a barbacoas, churrascadas, sardiñadas e similares e as outras actividades propias das festas de San Xoán. 15/05/2024 01/07/2024 Amosar
ALCALDÍA. Bando municipal en apoio do deporte da Coruña 19/04/2024 01/07/2024 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local entre o 5 e o 11 de xuño de 2024 12/06/2024 24/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. dicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de contas abertas en entidades de depósito N2400367364 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición N2400367358 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións de procedementos de compensacións de créditos N2400367390 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por vía de prema N2400367340 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dvía de prema de soldos, salarios e pensións N2400367332 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos N2400367316 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESORERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de derivación de responsabilidade N2400367305 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de dereitos ou créditos N2400367291 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio inicio do procedemento de revogación de axudas concedidas para o pagamento de comedores escolares no curso 2023/24, por incumprimento de obrigas polas persoas beneficiarias, 105/2023/1250-15 10/06/2024 02/07/2024 Amosar
BENESTAR. Anuncio relativo á resolución definitiva do procedemento de revogación de axudas concedidas para o pagamento de comedores escolares no curso 2023/24, expediente 105/2023/1250 29/05/2024 01/07/2024 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de Mercados Municipalis e quioscos do 4º trimestre de 2023 02/05/2024 02/07/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
OFICINA PRESUPUESTARIA. Expediente M1/2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación e modificación do anexo de investimentos do orzamento 2024 2024 10/06/2024 01/07/2024 Amosar