Sede electrónica

07:28:52 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
EDUCACIÓN.Convocatoria bolsas idiomas do mundo 2024 22/02/2024 07/03/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2024 29/12/2023 31/12/2024 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación provisional do concurso do proceso de músico/a (estabilización) 26/02/2024 05/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e proposta nomeamento proceso Ofic. Parque Móbil (estabilización) 23/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final proceso TAX (estabilizaión) 23/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2231 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2124 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 1304 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 0259 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2169 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 0060 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2181 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación provisional concurso Arquitecto/a Técnico/a estabilización A2 SEL2022017 21/02/2024 22/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de axudante de comercio interior (estabilización) 19/02/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de arquitecto/a superior (estabilización) 15/02/2024 18/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 2182 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0532 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0025 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0027 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 2229 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0524 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 1904 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 1791 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio corrección erros na lista da orde de prelación del proceso de subalterno (estabilización) 06/02/2024 08/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación orde de prelación do proceso de subalterno (estabilización) 01/02/2024 04/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación puntuación definitiva concurso e anuncio final proceso aux. biblioteca (estabilización) 01/02/2024 04/03/2024 Amosar
RECURSO HUMANOS Anuncio publicación orde de prelación do proceso de subalterno (estabilización) 31/01/2024 04/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio conservación nota proceso Administrativo/a (promoción interna) 25/01/2024 19/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaira do 21 de febreiro de 2024 21/02/2024 21/03/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local ordinaria de 7 de febreiro de 2024 12/02/2024 12/03/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria do 7 de febreiro de 2024 06/02/2024 06/03/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2023 21/11/2023 21/12/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Pleno ordinairo de 9 de novembro de 2023 07/11/2023 07/11/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación definitiva do Proxecto de Estatutos e Bases de actuación da Xunta de Compensación do Polígono 25 "calle Fuente Seca del Monte" (620/2021/87). 16/02/2024 18/03/2024 Amosar
PLANEAMENTO.Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle para ampliación do complexo deportivo Agra I na Agra do Orzán, A Coruña (expediente 631/2023/121 02/02/2024 04/03/2024 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
UFD GRUPO NATURGY. Anuncio relativo aos labores de xestión de biomasa nas liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDADE SA no Concello da Coruña e planos 01/03/2024 21/03/2024 Amosar
TESOURERIA E RECADACIÓN. Anuncio relativo a Ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 3º trimestre do 2023 29/02/2024 29/04/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de soldos, salarios e pensións ID N2400125510 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERIA.Anuncio de notificación por comparecencia de diligenica de embargo de vehiculos. ID: N2400125520. 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de bens inmobles ID: N2400125499 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos ID: N2400125488 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERIA. EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE RESOLUCIÓNS DITADAS EN RECURSOS DE REPOSICIÓN ID: N2400125524. 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERIA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos en procedementosde devolución de ingresos ID: N2400125463 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERIA.Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos. ID: N2400125452 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERIA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de deposito ID: N2400125530 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións procededimientos de derivacion de responsabilidade ID: N2400125445 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación por comparecencia de trámite de audiencia procedementos derivación de responsabilidade ID: N2400125436 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERIA.Edicto de citación para notificación de providencia de constrinximento. ID: N2400125417 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións de procedementos de compensacións de créditos 28/02/2024 14/03/2024 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio relativo ao período de ingreso en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio 2024 27/02/2024 27/03/2024 Amosar
DEPARTAMENTO DE FACENDA. Exposición pública da matrícula fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica IVTM 2024, expediente 360/2024/28 27/02/2024 26/03/2024 Amosar
POLICÍA LOCAL.Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local desde o 14 ao 20 de febreiro de 2024. 21/02/2024 04/03/2024 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN.Anuncio de recadación da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos, de vivendas, exercicio 2024 19/02/2024 19/03/2024 Amosar
FACENDA. Exposición da matrícula fiscal da taxa polo servizo de recollida de lixo e tratamento de residuos urbanos (vivendas), exercicio 2024 19/02/2024 19/03/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar