Sede Electrónica

01:30:31 coruna.es > Inicio > Tablón de anuncios y edictos del ayuntamiento

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
REHABILITACIÓN E VIVIENDA. Acta reunión mesa de avaliación das solicitudes de subvencións referidas a obras de accesibiidade no interior de vivendas, proposta de clasificación provisional, expediente 106/2022/251 01/06/2023 15/06/2023 Amosar
REHABILITACIÓN E VIVENDA. Acta reunión mesa de avaliación das solicitudes de subvencións de conservación de edificios de máis de 50 anos ( convocatoria 2023 proposta provisional de clasificación), 106/2022/251 25/05/2023 08/06/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de inicio do procedemento de revogación de axudas (baixas) de persoas beneficiarias de beca comedor por incumprimento das obrigas de asistencia durante o período lectivo, 105/2023/523 24/05/2023 26/06/2023 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do mundo 2023. listaxe provisional de francés 23/05/2023 07/06/2023 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de inicio do procedemento de revogación de axudas (baixas ) de persoas beneficiarias de bolsa comedor por incumprimento das obrigas de asistencia durante o periodo lectivo, 105/2022/523 20/04/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Convocatoria para aconcesión de bolsas municipales para o pago dos comedores escolares no curso escolar 2023/2024, expediente 105/2023/1250 08/03/2023 30/06/2023 Amosar
EMPREGO E EMPRESA. Bases da convocatoria de subvencións para ofrecer incentivos económicos ás empresas (pymes), autónomos e entidades de economía social, Programa "Moves os baixos", expediente 527/2022/101 06/03/2023 31/07/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal (RSM) para o exercicio 2023 Expte. nº 105/2023/1 03/01/2023 31/12/2023 Amosar
BIENESTAR SOCIAL. Anuncio de concesión/denegación de axudas para o pagamento de comedores escolares (bolsas comedor), curso escolar 2022/23, expediente 105/2022/523 28/12/2022 01/07/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacion 2º ej. Inspector principal policia local SEL2022008 05/06/2023 20/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremacion definitiva concurso, puntuacion 1º ej. y convocatoria 2º ej. Inspector Principal da Policia Local SEL2022008 01/06/2023 14/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria cobertgura temporal postos traballo (20230601) 01/06/2023 09/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resolución alegacións, notas 1º exercicio e convocatoria 2º exercicio proceso Tecnico Admon Xeral, C.E. 12/22 31/05/2023 03/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMNAOS Anuncio puntuación 2 ej. y convocatoria do 3 ej. T. M. Organización (A2) SEL2021022 31/05/2023 14/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas 3º exercicio e anuncio final proceso T.M. Informática, C.E. 14/18 31/05/2023 03/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio corrección erro tipográfico, proceso selectivo T. Informática A1 24/05/2023 30/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio cualificacións finais, proceso selectivo C.E. 5-20 23/05/2023 30/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resultados definitivos 3º exercicio, proceso selectivo C.E. 5-20 23/05/2023 30/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio cualificacións finais T. Informática A1 22/05/2023 30/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- -Anuncio resultados definitivos 3º exercicio T. Informática A1 22/05/2023 30/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio plantilla respuestas correctas 1 ej. Inspector Principal Policia Local SEL2022008 22/05/2023 06/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución lista provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo elaboración lista auxiliar bibliotecas 22/05/2023 30/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio lista agarda técnico/a xestión e comunicación 19/05/2023 20/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio aprobación lista agarda técnico/a xestión, verificación e control 19/05/2023 20/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas 2º exercicio e convocatoria 3º exercicio proceso T.M. Informática, CE 14/18 12/05/2023 14/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio dos resultados definitivos, proceso selectivo 2023001 12/05/2023 30/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio puntuacións definitivas, proceso selectivo SEL20230202 09/05/2023 23/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación adaptacións 1º exercicio proceso selectivo TAX, C.E. 12/22 09/05/2023 12/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1381 09/05/2023 12/06/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo Intendente Policíca Local, promoción interna, C.E. 9/21 13/07/2022 14/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local Extraordinaria e Urxente 26 de maio de 2023 26/05/2023 26/06/2023 Amosar
ACITIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local Extraordinaria e Urxente 26 de maio de 2023 26/05/2023 26/06/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 23 de maio de 2023 24/05/2023 24/06/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de cambio de data da Xunta de Goberno Local do 24.5.2023 para o día 23.5.2023 19/05/2023 19/06/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 10 de maio do 2023 16/05/2023 16/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de exposición pública dos convenios de execución do planeamentoo para a cesión gratuíta do solo, expedientes 620/2023/28, 620/2023/34 y 620/2023/37 16/05/2023 16/06/2023 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ALCALDÍA. Aprobación inicial regulamento uso aeronaves pilotadas por control remoto (drones) 16/05/2023 27/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á modificación da Ordenanza municipal reguladora da tenencia e protección dos animais na Coruña, expediente 541/202272376 27/04/2023 09/06/2023 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
XESTION TRIBUTARIA. Exposición matrícula provisional de obrigados e exentos no IAE do ano 2023 31/05/2023 15/06/2023 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entregados á Policía Local entre o 24 e o 30 de maio de 2023 31/05/2023 12/06/2023 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 1º trimestre de 2023 18/05/2023 18/07/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 20 e o 26 de xullo do 2022 27/07/2022 07/08/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar