Sede electrónica

16:58:48 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos doutras administracións

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos doutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

Administracions autonomicas

Título Data publicación Data fin
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO. Resolución de inicio do procedemento de selección de persoas adxudicatarias de vivendas de protección autonómica 02/12/2022 27/12/2022 Amosar
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA E FACENDA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. SECRETARÍA XERAL. Anuncio de notificación do 18/11/2022 en procedemento recadatorio de débedas de dereito público non tributarias nin aduaneras, expediente 00038202200076476 28/11/2022 20/12/2022 Amosar
CONSELLERIA DE INFRAESTRUTURAS E MOBIILIDADE. Anuncio relativo ao trámite de información pública ás zonas de servidume acústica dos grandes eixes viarios da rede autonómica de estradas de Galicia e Plan de acción contra a contaminación acústica da rede autonómica de estradas de Galicia 09/11/2022 Amosar

Administracións estatais

Título Data publicación Data fin
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DO ESTADO EN GALICIA. Información pública relativa á a aprobación provisional do proxecto de trazado "Ampliación del puente del pasaje. Estrada AC-12. Fase I: Ampliación do viaducto sobre a ría do Burgo e adaptación dos enlaces adyacentes", clave 46-LC-7520A 24/11/2022 09/01/2023 Amosar
OFICINA DO CENSO ELECTORAL. Listaxes de exposición da resolución das reclamacións para o CER e o CERA 08/06/2020 Amosar

Administracións locais

Título Data publicación Data fin
CONCELLO DE GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE). Anuncio relativo ao expediente do Plan Parcial Médano Park. Recurso incoado ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife PO0000294/2020 10/06/2021 Amosar
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº MA-20/200 E MA-20/195 25/02/2021 Amosar

Xulgados e tribunais

Título Data publicación Data fin
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a Xurado anos 2021 e 2022 27/01/2021 Amosar
AUDIENCIA PROVINCIAL DA CORUÑA. Listado candidatos a xurado anos 2021 e 2020 15/10/2020 Amosar

Rexistros e notarías

Título Data publicación Data fin
NOTARIO VÍCTOR JOSÉ PEÓN RAMA. Anuncio relativo ao expediente de reanudación do tracto sucesivo rexistral finca urbana sita no numero 3, piso 1º D da Avenida de San Diego hoxe número 46 da Avenida do Exército da Coruña 23/11/2022 23/12/2022 Amosar
NOTARÍA ISIDORO ANTONIO CALVO VIDAL. Anuncio relativo á partición da herdanza de don Claudio Allegue Escalona 09/11/2022 09/12/2022 Amosar
NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL LÓPEZ CEDRÓN. Edicto relativo á formación de inventario da herdanza de don José Manuel Alonso Fernández 07/11/2022 07/12/2022 Amosar
NOTARÍA DE JAVIER MANUEL ELBO FERRANT. Anuncio relativo ao de notoriefad de don Dariel de Jesús Goméz Blanco 07/11/2022 07/12/2022 Amosar