Sede electrónica

22:26:35 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Anuncio relativo á convocatoria de axudas á creación artística para artistas individuais empadroados na Coruña, ano 2022 22/09/2022 28/10/2022 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Bases e resolución da convocatoria de solicitudes do uso dos locais de ensaio ( outubro de 2022 a abril de 2023) , expediente 238/2022/625 19/09/2022 03/10/2022 Amosar
Resolución cobertura temporal posto nº 171 09/09/2022 10/10/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio corrección erro publicación baremación apartado 5 das bases 23/09/2022 24/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación concurso definitiva y resolución final proceso Tec. Admon. General (promoción interna) \ RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación concurso definitiva y resolución final proceso Tec. Admon. Xeral (promoción interna) 22/09/2022 24/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal puesto nº 1755 22/09/2022 22/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1121 22/09/2022 24/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación concurso definitiva e resolución final proceso Tec. Aux. de Tec. Audiovisuales 21/09/2022 24/10/2022 Amosar
20220920 Convocatoria cobertura temporal de postos de traballo 20/09/2022 27/09/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS correción de erro anuncio respostas 1º exercicio listas traballador/a social 19/09/2022 20/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio respostas 1º exercicio Lista traballadores/as sociais 16/09/2022 17/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación definitiva proceso T. M. Xestión (promoción interna) 15/09/2022 17/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 222 15/09/2022 17/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 202 15/09/2022 17/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº posto 1559 15/09/2022 17/10/2022 Amosar
RECUROS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 192 15/09/2022 17/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1120 15/09/2022 17/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución lista admitidos posto Director/a Banda Música, libre designación 09/09/2022 10/10/2022 Amosar
Resolución cobertura temporal posto nº 171 09/09/2022 10/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 170 09/09/2022 10/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 74 09/09/2022 10/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1876 09/09/2022 10/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1266 09/09/2022 10/10/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo Intendente Policíca Local, promoción interna, C.E. 9/21 13/07/2022 14/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 21 de setembro de 2022 21/09/2022 21/10/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 8.9.2022 20/09/2022 20/10/2022 Amosar
ACTIVIDADE COPORATIVA. Decreto de cambio de data do Pleno ordinario para o día 13.10.2022 19/09/2022 19/10/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 12 de setembro de 2022 12/09/2022 12/10/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria do Pleno ordinario do 08.09.2022 06/09/2022 06/10/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de 7.7.200 05/09/2022 05/10/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 31.8.2022 31/08/2022 30/09/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 25.8.2022 26/08/2022 26/09/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 25.8.2022 25/08/2022 25/09/2022 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación definitivo do proxecto de urbanización do API R28.2 "Antonio Ríos II", expediente 620/2021/108 19/09/2022 19/10/2022 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de estimación parcial de recursos interpostos e declaración firmeza do 2º anexo e 2º Texto Refundido do proxecto de compensación do sector S-2 "San Pedro de Visma" (Expediente 698/2000/6). 07/09/2022 10/10/2022 Amosar
URBANISMO. XESTION DO SOLO.Anuncio sobre aprobación definitiva de cambio de sistema de actuación no Polígono Q28.1 "Camiño do Montiño / Fundación Juana de Vega" (Expediente 620/2022/464). 05/09/2022 05/10/2022 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 14 e o 20 de setembro do 2022 23/09/2022 03/10/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comporacencia de vía de prema de vehículos N2201221202 16/09/2022 03/10/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 7 e o 13 de setembro do 2022 14/09/2022 26/09/2022 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de período de ingreso en voluntaria do Imposto sobre Actividades Económicas e Taxas, exercicio 2022 14/09/2022 14/10/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación do último aviso da vía de prema de bens inmobles ID N2201011828 14/09/2022 29/09/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 20 e o 26 de xullo do 2022 27/07/2022 07/08/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio do prazo de presenación das solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2022, expediente 105/2021/7023 04/01/2022 31/12/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar