Sede electrónica

10:15:29 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2024 29/12/2023 31/12/2024 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas primeiro exercicio e convocatoria exame galego proceso elaboración lista Tec. Aux. Bibliotecas 15/07/2024 16/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resolución alegacións proceso elaboración lista Tec. aux. bibliotecas 12/07/2024 12/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio relación complementaria nomeamento persoal funcionario de carreira proceso subalternos (estabilización) 12/07/2024 12/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Listado provisional outras exclusión proceso fase resultas concurso ordinario, C.E. 1/19 11/07/2024 26/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Listado provisional excluidos por posto proceso fase resultas concurso ordinario, C.E. 1/19 11/07/2024 26/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Listado provisional excluidos por aspirante proceso fase resultas concurso ordinario, C.E. 1/19 11/07/2024 26/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Listado provisional admitidos por posto proceso fase resultas concurso ordinario, C.E. 1/19 11/07/2024 26/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Listado provisional admitidos por aspirante proceso fase resultas concurso ordinario, C.E. 1/19 11/07/2024 26/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos proceso fase resultas concurso ordinario, C.E. 1/19 11/07/2024 26/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio apertura trámite audiencia proceso T. Sup. Admón Especial, C.E. 7/16 11/07/2024 26/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución persoas admitidas e excluídas na convocatoria polo sistema de libre designación de varios postos na Área de Alcaldía 09/07/2024 12/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura posto 1117 03/07/2024 05/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura posto nº 1639 03/07/2024 05/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura posto 1556 03/07/2024 05/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura posto 1758 03/07/2024 05/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura posto 1188 03/07/2024 05/08/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacións definitivas e proposta de nomeamento proceso axte. transportes (estabilización) 18/06/2024 22/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacións definitivas e proposta de nomeamento proceso Tec. Apoio Social (estabilización) 18/06/2024 22/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacións definitiva e proposta de nomeamento proceso oficiales policía local (promoción interna) 17/06/2024 19/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de axudante de comercio interior (estabilización) 19/02/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario do 06.06.2024 17/07/2024 17/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 10 de xullo de 2024 09/07/2024 09/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 28.06.2024 04/07/2024 04/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 28.06.2024 04/07/2024 04/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 4 de xullo de 2024 04/07/2024 04/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario de 4 de xullo de 2024 01/07/2024 01/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto convocatoria Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 28.06.2024 01/07/2024 01/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto convocatoria Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente-101/2024/26 01/07/2024 01/08/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2023 21/11/2023 21/12/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Pleno ordinairo de 9 de novembro de 2023 07/11/2023 07/11/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO.Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle para cubrir a pista exterior do IES Salvador de Madariaga, A Coruña (expediente 631/2022/280). 27/06/2024 29/07/2024 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Aprobación inicial do Proxecto de expropiación forzosa para a obtención do solo do Sistema Xeral IG-1 "Ampliación planta residuos de Nostián" do PXOM, expediente 620/2024/16 25/06/2024 26/07/2024 Amosar
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación da expropiación por Ministerio de Lei do inmoble sito na Avenida de Monelos número 46, expediente 620/2021/117 18/06/2024 18/07/2024 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ECONOMÍA E PLANIFICACIÓN URBANA. Ordenanza municipaldas bases reguladoras xerais para a concesión de subvencións polo Concello da Coruña e os seus organismos públicos 19/06/2024 01/08/2024 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 10 e o 16 de xullo de 2024 17/07/2024 29/07/2024 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 3 e o 9 de xullo de 2024 10/07/2024 22/07/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de vehículos N2400430490 05/07/2024 22/07/2024 Amosar
TESORERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía prema de bens inmobles N2400430480 05/07/2024 22/07/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de derivación de responsabilidade N2400430466 05/07/2024 22/07/2024 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio información pública relativa á aprobación inicial do Mapa estratéxico de ruído do municipio da Coruña 4 Fase, expediente 541/2023/1933 04/07/2024 05/08/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar