Sede electrónica

09:58:05 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias do posto 1839 29/03/2023 30/05/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de inicio do procedemento de revogación de axudas (baixas) de persoas beneficiarias de bolsa comedor por incumprimento das obrigas de asistencia durante o período lectivo, expediente 105/2022/523 24/03/2023 18/04/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de inicio do procedemento de revogación de axudas (baixas) de persoas beneficiarias de bolsa comedor por incumprimetno das obrigas de asistencia durante o período lectivo, exp. 105/2022/523 16/03/2023 17/04/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de concesión/denegación de axudas para o pagamento de comedores escolares (bolsas comedor), curso 2022/2023, axudas solicitadas do14/01/2023, expediente 105/2022/523 16/03/2023 17/04/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Convocatoria para aconcesión de bolsas municipales para o pago dos comedores escolares no curso escolar 2023/2024, expediente 105/2023/1250 08/03/2023 30/06/2023 Amosar
EMPREGO E EMPRESA. Bases da convocatoria de subvencións para ofrecer incentivos económicos ás empresas (pymes), autónomos e entidades de economía social, Programa "Moves os baixos", expediente 527/2022/101 06/03/2023 31/07/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal (RSM) para o exercicio 2023 Expte. nº 105/2023/1 03/01/2023 31/12/2023 Amosar
BIENESTAR SOCIAL. Anuncio de concesión/denegación de axudas para o pagamento de comedores escolares (bolsas comedor), curso escolar 2022/23, expediente 105/2022/523 28/12/2022 01/07/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS- Anuncio convocatoria segundo exercicio proceso selectivo 2021013- C.E. 5/20 30/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto 1877. Concurso 1/19 30/03/2023 01/05/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio das cualificacións finais proceso selectivo SEL2021014 30/03/2023 08/05/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio dos resultados do primeiro exercicio proceso selectivo C.E. 5-20 29/03/2023 02/05/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados dasvaloracions das memorias do posto 1839 29/03/2023 01/05/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Plantilla respostas correctas 1º exercicio proceso selectivo SEL20211018 C.E. 15/18 28/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación 3º ex. e exención 4º ex. Oficial do SEIS SEL2021021 28/03/2023 14/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota informativa temario técnico auxiliar de bibliotecas (subgrupo C1) SEL2023005 28/03/2023 14/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias dos postos nº 1800,1823 e 1827 28/03/2023 01/05/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo elaboración de listas de personal funcionario interino para plazas de arquitecto/a SEL2023003 27/03/2023 12/04/2023 Amosar
Lista respostas definitivas do cuestionario primeiro exercicio e convocatoria do segundo SEL2023001 24/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memorias do posto 1924 ao 2128 24/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio plantilla respostas 1º exercicio T. Medio Informatica C.E. 14/18 23/03/2023 03/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias dos postos nº 1699,1722 e 1786 23/03/2023 24/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memoria do posto 1685 21/03/2023 24/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio cualificacións terceiro exercicio C.E. 6-17 21/03/2023 25/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 40 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1627 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1267 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1252 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1250 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1157 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 191 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memorias dos postos 1878 al 1923. Concurso C.E. 1/19 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions dasmemorias dos postos 1648, 1650 e 1670. Concurso 1/19 16/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto 1644. Concurso 1/19 15/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS 20230315 Anuncio convocatoria cobertura temporal de postos 15/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias do posto 1608 e 1609. Concurso 1/19 14/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto 1572 e 1581. Concurso 1/19 13/03/2023 14/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto 296 09/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio modificacíón lista definitiva admitidos y excluidos . Tecnico/a de xestión, verificación e control de proxectos europeos SEL2023002 08/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio modificación lista definitiva admitidos e excluidos. Tecnico/a de xestion e comunicacion proxectos europeos SEL2023001 08/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias dos postos 1556 e 1559. Concurso 1/19 07/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto1555. Concurso 1/19 06/03/2023 07/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución admitidos proceso de provision, polo sistema de libre designación, do posto de conductor/a de Alcaldía 01/03/2023 03/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota aclaratoria do temario proceso selectivo Axudante de Cemiterio C.E.5/21 16/01/2023 16/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo Intendente Policíca Local, promoción interna, C.E. 9/21 13/07/2022 14/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local do 29 de marzo de 2023 30/03/2023 30/05/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 23.03.2023 24/03/2023 24/05/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do 15 de marzo de 2023 17/03/2023 17/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario de 02.03.2023 28/02/2023 28/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno ordinaria de 1 de febreiro de 2023 02/02/2023 02/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno ordinaria de 1 de febreiro de 2023 02/02/2023 02/04/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
PLANEAMENTO E XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle esquina Avenida Alvalde Pérez Ardá rúa Montevideo, xaneiro 2023, expediente 631/2022/336 21/03/2023 21/04/2023 Amosar
LANEAMENTO E XESTIÓN DO SOLO. Convenio mixto de planeamento y e execución para os efectos de estudar unha nova ordenación da marxe dereita do sector 10 Parque Ofimático 13/03/2023 13/04/2023 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación do Secretario Xeral da aprobación inicial polo Pleno, o 2 de marzo de 2023, da Ordenanza Administración Dixital 09/03/2023 24/04/2023 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entregados á Policía Local entre o 15 e o 21 de marzo de 2023 22/03/2023 03/04/2023 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quiosocos 4º trimestre 2022, expediente 370/2023/16 03/03/2023 03/05/2023 Amosar
TESOURERÍA E RECAUDACIÓN. Edicto período de ingreso en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio 2023 01/03/2023 03/04/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 20 e o 26 de xullo do 2022 27/07/2022 07/08/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar