Sede electrónica

13:19:15 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
BENESTAR SOCIAL.REVOGACIÓNS POR INCUMPRIMENTO DA CONVOCATORIA DAS AXUDAS BONO TAXI PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE. EXP. 105/2022/6348 07/06/2024 28/06/2024 Amosar
BENESTAR. Anuncio resolución definitiva da concesión de axudas do Bono Taxi do ano 2024 e apertura do prazo de presentación de recursos, expediente 105/2023/7674 16/05/2024 20/06/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2024 29/12/2023 31/12/2024 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio final e proposta de nomeamento proceso administrativo (promoción interna) 12/06/2024 15/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultado proba galego e proposta nomeamento proceso axudante (estabilización) 10/06/2024 11/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas definitivas primeiro exercicio proceso arquintecto/a 10/06/2024 11/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación provisional concurso proceso tec. apoio social (estabilización) 07/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 2179 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0271 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0262 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 0207 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1841 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e convocatoria proba galego proceso Axudante (estabilización) 04/06/2024 18/06/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultado proba gallego proceso oficial policía local 03/06/2024 03/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota informativa temario (tema 17) proceso bombeiros 03/06/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota informativa temario (tema 4) do proceso de elaboración de listas de técnico/a auxiliar de biblioteca. 03/06/2024 03/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio modificación convocatoria postos (20240528) 29/05/2024 02/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación definitiva concurso T. M. Comunicación (estabilización) subgrupo A2 SEL2022020 28/05/2024 30/06/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación definitiva concurso e proposta nomeamento proceso Oficial Servizos Especiais (estabilización) 28/05/2024 01/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Publicación resolución lista definitiva de persoas admitidas e excluídas, data examen e composición tribunal do proceso de elaboración de listas de técnicos/as auxiliares de biblioteca 21/05/2024 02/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria 2º exercicio proceso arquitecto/a superior 21/05/2024 17/06/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación provisional concurso T. M. Comunicación (estabilización) subgrupo A2 SEL2022020 08/05/2024 08/07/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de axudante de comercio interior (estabilización) 19/02/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 17 de xuño de 2024 17/06/2024 17/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Pleno ordinario 11.04.2024 13/06/2024 13/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria de 12.06.2024 11/06/2024 12/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria do 29.05.2024 10/06/2024 10/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto Pleno ordinario do 6 de xuño de 2024 05/06/2024 05/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario do 6 de xuño de 2024 04/06/2024 04/07/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 03.06.2024 31/05/2024 30/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Orde do día Xunta de Goberno Local ordinaria do 29. 05.2024 28/05/2024 28/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 24.05.2024 24/05/2024 24/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 24.05.2024 24/05/2024 24/06/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2023 21/11/2023 21/12/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Pleno ordinairo de 9 de novembro de 2023 07/11/2023 07/11/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de información pública sobre a aprobación inicialda modificación do proxexto de Estatutos e bases da actuación da Xunta de Compensación do Polígono RB6 "Depuradora de Marisco", exp. 620/2018/25. 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
XESTION DO SOLO. Anuncio de aprobación definitiva do proxecto de normalización de leiras na Avenida do ferrocarril nº 24 (Exp.620/2024/13) 06/06/2024 08/07/2024 Amosar
PLANEAMENTO. Aprobación inicial do estudo o de detalle nas parcelas Z4-R1L, Z4-R5P, Z4-R11LA Y Z4-R11LB do ámbito SURT 1 San Pedro de Visma, A Coruña, expediente 631/2023/237 05/06/2024 05/07/2024 Amosar
XESTION DO SOLO.Aprobación do proxecto de finalización das obras de urbanización do API M-48 "O Carón". (Expl 620/2021/115) 24/05/2024 25/06/2024 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ALCALDÍA. Bando municipal que regula as actividades referidas a barbacoas, churrascadas, sardiñadas e similares e as outras actividades propias das festas de San Xoán. 15/05/2024 01/07/2024 Amosar
ALCALDÍA. Bando municipal en apoio do deporte da Coruña 19/04/2024 01/07/2024 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local entre o 5 e o 11 de xuño de 2024 12/06/2024 24/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. dicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de contas abertas en entidades de depósito N2400367364 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en recursos de reposición N2400367358 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións de procedementos de compensacións de créditos N2400367390 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por vía de prema N2400367340 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de dvía de prema de soldos, salarios e pensións N2400367332 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de devolución de ingresos N2400367316 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESORERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en procedementos de derivación de responsabilidade N2400367305 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de vía de prema de dereitos ou créditos N2400367291 10/06/2024 25/06/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio inicio do procedemento de revogación de axudas concedidas para o pagamento de comedores escolares no curso 2023/24, por incumprimento de obrigas polas persoas beneficiarias, 105/2023/1250-15 10/06/2024 02/07/2024 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local entre o 29 de maio e 4 de xuño de 2024 05/06/2024 17/06/2024 Amosar
BENESTAR. Anuncio relativo á resolución definitiva do procedemento de revogación de axudas concedidas para o pagamento de comedores escolares no curso 2023/24, expediente 105/2023/1250 29/05/2024 01/07/2024 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de Mercados Municipalis e quioscos do 4º trimestre de 2023 02/05/2024 02/07/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar

Orzamentos

Título Data publicación Data fin
OFICINA PRESUPUESTARIA. Expediente M1/2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación e modificación do anexo de investimentos do orzamento 2024 2024 10/06/2024 01/07/2024 Amosar