Sede electrónica

10:53:03 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
EDUCACIÓN.Convocatoria bolsas idiomas do mundo 2024 22/02/2024 07/03/2024 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio para a apertura do prazo de presentación de solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2024 29/12/2023 31/12/2024 Amosar
EDUCACIÓN. Idiomas do Mundo 2023. Listaxe provisional de seleccionados, listaxe de espera de e listaxe de admitidos e non admitidos para Francia 03/05/2023 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e proposta nomeamento proceso Ofic. Parque Móbil (estabilización) 23/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final proceso TAX (estabilizaión) 23/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2231 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2124 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 1304 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 0259 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2169 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 0060 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto 2181 22/02/2024 25/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación provisional concurso Arquitecto/a Técnico/a estabilización A2 SEL2022017 21/02/2024 22/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de axudante de comercio interior (estabilización) 19/02/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación definitiva concurso e anuncio final do proceso de arquitecto/a superior (estabilización) 15/02/2024 18/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 2182 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0532 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0025 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0027 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 2229 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 0524 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 1904 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura posto nº 1791 08/02/2024 11/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio corrección erros na lista da orde de prelación del proceso de subalterno (estabilización) 06/02/2024 08/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación orde de prelación do proceso de subalterno (estabilización) 01/02/2024 04/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio publicación puntuación definitiva concurso e anuncio final proceso aux. biblioteca (estabilización) 01/02/2024 04/03/2024 Amosar
RECURSO HUMANOS Anuncio publicación orde de prelación do proceso de subalterno (estabilización) 31/01/2024 04/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio conservación nota proceso Administrativo/a (promoción interna) 25/01/2024 19/03/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio baremación definitiva concurso y propuesta de nombramiento TÉC. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (SUBGRUPO A2) SEL2022028 15/12/2023 29/02/2024 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resolución das alegacións ao segundo exercicio proceso selectivo 2022007 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaira do 21 de febreiro de 2024 21/02/2024 21/03/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto Xunta de Goberno Local ordinaria de 7 de febreiro de 2024 12/02/2024 12/03/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local ordinaria do 7 de febreiro de 2024 06/02/2024 06/03/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local Extraordinaria e Urxente 2 de febreiro de 2024 02/02/2024 02/03/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario de 1 de febreiro de 2024 29/01/2024 29/02/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local Extraordinaria e urxente de 25 de xaneiro de 2024 25/01/2024 25/02/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2023 21/11/2023 21/12/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA.Pleno ordinairo de 9 de novembro de 2023 07/11/2023 07/11/2024 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 21.6.2023 22/06/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación definitiva do Proxecto de Estatutos e Bases de actuación da Xunta de Compensación do Polígono 25 "calle Fuente Seca del Monte" (620/2021/87). 16/02/2024 18/03/2024 Amosar
PLANEAMENTO.Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle para ampliación do complexo deportivo Agra I na Agra do Orzán, A Coruña (expediente 631/2023/121 02/02/2024 04/03/2024 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL.Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local desde o 14 ao 20 de febreiro de 2024. 21/02/2024 04/03/2024 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN.Anuncio de recadación da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos, de vivendas, exercicio 2024 19/02/2024 19/03/2024 Amosar
FACENDA. Exposición da matrícula fiscal da taxa polo servizo de recollida de lixo e tratamento de residuos urbanos (vivendas), exercicio 2024 19/02/2024 19/03/2024 Amosar
POLICÍA LOCAL.Relación de obxectos perdidos entregados na Policía Local desde o 7 ao 13 de febreriro de 2024 14/02/2024 26/02/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar