Sede electrónica

21:50:13 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de inicio do procedemento de revogación de axudas (baixas) de persoas beneficiarias de bolsa comedor por incumprimetno das obrigas de asistencia durante o período lectivo, exp. 105/2022/523 16/03/2023 17/04/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio de concesión/denegación de axudas para o pagamento de comedores escolares (bolsas comedor), curso 2022/2023, axudas solicitadas do14/01/2023, expediente 105/2022/523 16/03/2023 17/04/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Bases da convocatoria para o uso dos locais de ensaio, na quenda abril a outubro de 2023, expediente 238/2023/80 10/03/2023 31/03/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Convocatoria para aconcesión de bolsas municipales para o pago dos comedores escolares no curso escolar 2023/2024, expediente 105/2023/1250 08/03/2023 30/06/2023 Amosar
EMPREGO E EMPRESA. Bases da convocatoria de subvencións para ofrecer incentivos económicos ás empresas (pymes), autónomos e entidades de economía social, Programa "Moves os baixos", expediente 527/2022/101 06/03/2023 31/07/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio apertura do prazo de presentación de solicitudes da Renda Social Municipal (RSM) para o exercicio 2023 Expte. nº 105/2023/1 03/01/2023 31/12/2023 Amosar
BIENESTAR SOCIAL. Anuncio de concesión/denegación de axudas para o pagamento de comedores escolares (bolsas comedor), curso escolar 2022/23, expediente 105/2022/523 28/12/2022 01/07/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS- Lista persoas APTAS e convocatoria do segundo exercicio SEL2023002 20/03/2023 27/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Lista respostas correctas primeiro exercicio SEL2023001 19/03/2023 28/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 40 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1627 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1267 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1252 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1250 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 1157 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 191 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memorias dos postos 1878 al 1923. Concurso C.E. 1/19 17/03/2023 18/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions dasmemorias dos postos 1648, 1650 e 1670. Concurso 1/19 16/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuación 2º ex. e convocatoria do 3º ex. Oficial do SEIS SEL2021021 16/03/2023 30/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto 1644. Concurso 1/19 15/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS 20230315 Anuncio convocatoria cobertura temporal de postos 15/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias do posto 1608 e 1609. Concurso 1/19 14/03/2023 17/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Lista de respostas correctas do cuestionario do primeiro exercicio SEL2023002 14/03/2023 21/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto 1572 e 1581. Concurso 1/19 13/03/2023 14/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memorias do posto 1800 ao 1877. Concurso C.E. 1/19 10/03/2023 27/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto 296 09/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio modificacíón lista definitiva admitidos y excluidos . Tecnico/a de xestión, verificación e control de proxectos europeos SEL2023002 08/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio modificación lista definitiva admitidos e excluidos. Tecnico/a de xestion e comunicacion proxectos europeos SEL2023001 08/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio puntuacion 1º ejer. y convocatoria 2º ejer. trabajador/a social SEL2021016 07/03/2023 22/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias dos postos 1556 e 1559. Concurso 1/19 07/03/2023 10/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto1555. Concurso 1/19 06/03/2023 07/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memorias dos postos 1685,1699,1722 e 1786. Concurso C.E. 1/19 03/03/2023 20/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución admitidos proceso de provision, polo sistema de libre designación, do posto de conductor/a de Alcaldía 01/03/2023 03/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución aprobación lista agarda técnico/a administración xeral, C.E. 2/21 27/02/2023 28/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 440 24/02/2023 27/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracions das memorias do posto 1529. Concurso 1/19 22/02/2023 23/03/2023 Amosar
Anuncio cualificacións finais por orde de prelación, proceso selectivo C.E. 3-21 15/02/2023 31/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS-Cualificacións finais proceso selectivo T.M. Xestión-. 3-21 14/02/2023 31/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Resultado proba coñecemento lingua galega C.E. 3-21 14/02/2023 31/03/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Nota aclaratoria do temario proceso selectivo Axudante de Cemiterio C.E.5/21 16/01/2023 16/04/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo Intendente Policíca Local, promoción interna, C.E. 9/21 13/07/2022 14/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local ordinaria do 15 de marzo de 2023 17/03/2023 17/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 03.02.2023 28/02/2023 28/03/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 28.02.2023 28/02/2023 28/03/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario de 02.03.2023 28/02/2023 28/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de convocatoria da Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22.2.2023 22/02/2023 22/03/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno ordinaria de 1 de febreiro de 2023 02/02/2023 02/04/2023 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno ordinaria de 1 de febreiro de 2023 02/02/2023 02/04/2023 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
LANEAMENTO E XESTIÓN DO SOLO. Convenio mixto de planeamento y e execución para os efectos de estudar unha nova ordenación da marxe dereita do sector 10 Parque Ofimático 13/03/2023 13/04/2023 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificación do Secretario Xeral da aprobación inicial polo Pleno, o 2 de marzo de 2023, da Ordenanza Administración Dixital 09/03/2023 24/04/2023 Amosar
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entregados á Policía Local entre o 8 e o 14 de marzo de 2023 15/03/2023 27/03/2023 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entregados á Policía Local entre o 1 al 7 de marzo de 2023 09/03/2023 20/03/2023 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quiosocos 4º trimestre 2022, expediente 370/2023/16 03/03/2023 03/05/2023 Amosar
CONSERVACIÓN DA EDIFICACIÓN E RUINAS. Anuncio da incoación do procedemento de declaración do incumprimento das obrigas relativas á edificación, á conservación e á rehabilitación do inmoble sito na rúa Damas 3 (Expte. 640/2023/17) 02/03/2023 30/03/2023 Amosar
TESOURERÍA E RECAUDACIÓN. Edicto período de ingreso en voluntaria do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio 2023 01/03/2023 03/04/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA. Exposición pública da aprobación da matrícula IVTM 2023 27/02/2023 27/03/2023 Amosar
XESTIÓN TRIBUTARIA.Exposición da matrícula fiscal da taxa polo servizo de recollida de lixo e tratamento de residuos urbanos (vivendas), exercicio 2023 27/02/2023 27/03/2023 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 20 e o 26 de xullo do 2022 27/07/2022 07/08/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar