Sede electrónica

20:49:43 coruna.es > Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña

coruna.esTaboleiro de anuncios e edictos do Concello Da Coruña

Procura de publicacións
  •  

Convocatoria de subvencións e bolsas

Título Data publicación Data fin
BENESTAR. Bolsas comedor 2022/2023. Resolución do órgano competente de aprobación da modificación das contías de axudas a persoas beneficiarias de bolsa comedor por modificación de centros de ensinanza, expediente 105/2022/523 25/11/2022 28/12/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Bolsa comedor 2022/23. Resolución do órgano competente de aprobación de renuncias e baixas de persoas beneficiarias de bolsa comedor e apertura do prazo de presentación de recursos, expediente 105/2022/523 25/11/2022 28/12/2022 Amosar
CULTURA. Proposta de resolución provisional da convocatoria de axudas á creación artística para artistas empadroados/as na Coruña, ano 2022, expediente CI1/2022/394 21/11/2022 05/12/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL.Anuncio requerimento de emenda de solicitudes sobrevidas presentadas do 1/04/2022 ao 7/09/2022 a convocatoria de Bolsas Comedor 2022/2023 Expd. 105/2022/523 17/11/2022 01/12/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Convocatoria específica para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas a poiar o transporte en taxi de persoas con discapacidade. bono taxi 2023 16/11/2022 16/12/2022 Amosar
RECUROS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 128 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Anuncio resolución do acordo de inicio do procedemento de revogación de axudas(baixas) de persoas beneficiarias de Bolsas Comedor por incumprimento de requisitos/compromisos e apertura do prazo de alegacións, Curso Escolar 2022/2023 ref 611089 14/11/2022 05/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 110 10/11/2022 12/12/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Resolución Provisional Convocatoria de axudas para Taxi Adaptado 2021 10/11/2021 24/11/2024 Amosar
BENESTAR SOCIAL. Aprobación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinanadas a actividades ou proxectos de interese social exercicio 2021 e alegacións 06/08/2021 Amosar
Igualdade,Benestar Social e Participación. Ampliación do crédito destinado e ratificación da convocatoria específica de axudas para o transporte en taxi de persoas con discapacidade exercicio 2021 12/02/2021 Amosar

Convocatorias de formación e emprego

Título Data publicación Data fin
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias dos postos 195 e 203. Concurso ordinario C.E. 1/19 30/11/2022 31/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memoria (puestos 329-394-395-442) Concurso provision puestos 1/19 29/11/2022 20/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados das valoracións das memorias dos postos 51,55,64 y 66. Concurso ordinario C.E. 1/19 28/11/2022 29/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resultados valoracións memoris dos postos 73,146 e 178. Concurso ordinario C.E. 1/19 28/11/2022 29/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memoria (postos 229,260,307,317 y 318) 22/11/2022 23/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio notas 2º exercico e convocatoria 3º exercicio proceso Técnico/a Administración General. C.E. 2/21 22/11/2022 23/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Convocatoria segundo exercicio fase oposición proceso selectivo T.M. Xestión C.E. 3-21 21/11/2022 02/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 128 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECUROS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 127 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECUROS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 125 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECUROS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 117 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECUROS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 116 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECUROS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 1399 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 1398 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 1397 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio cobertura temporal posto traballo nº 1582 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio aprobación inicial da modificación da Relación de Postos de Traballo 16/11/2022 17/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio convocatoria exposición memoria (puestos 73,146,178,195,203) Concurso provisión postos 1/19 14/11/2022 30/11/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto 111 10/11/2022 12/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Resolución cobertura temporal posto nº 263 10/11/2022 12/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio resolución alegacións 1º exercicio proceso Técnico/a Administración Xeral. C.E. 2/21 08/11/2022 09/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Notas 1º exercicio e convocatoria 2º exercicio proceso Técnico/a Administración Xeral. C.E. 2/21 08/11/2022 09/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Anuncio coa resolución das alegacións ao primeiro exercicio CE 3-21 05/11/2022 22/12/2022 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso selectivo Intendente Policíca Local, promoción interna, C.E. 9/21 13/07/2022 14/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio final proceso Inspector/a policía local, C.E. 4/20 20/06/2022 21/07/2023 Amosar
RECURSOS HUMANOS Anuncio admitidos proceso libre designación postos Alcaldía 16/04/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- CUALIFICACIÓNS FINAIS PRIMEIRA PARTE EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN SEL2020004 24/03/2021 Amosar
RECURSOS HUMANOS- Listaxe definitiva respostas correctas primeiro exercicio proc selec 2020004 24/03/2021 Amosar

Convocatorias e actas de órganos colexiados

Título Data publicación Data fin
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 29 de novembro de 2022 29/11/2022 29/12/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 23 de novembro de 2022 29/11/2022 29/12/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno extraordinario e urxente de 29 de novembro de 2022 29/11/2022 29/12/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 24 de novembro de 2022 25/11/2022 25/12/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Decreto de cambio de data do Pleno ordinario para o día 13.12.2022 25/11/2022 25/12/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 21.11.2022 21/11/2022 21/12/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 14.11.2022 14/11/2022 14/12/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Pleno ordinario de 10 de novembro de 2022 07/11/2022 07/12/2022 Amosar
Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente 01.08.2022 02/08/2022 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Xunta de Goberno Local do 30 de decembro de 2020 28/12/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto do Pleno ordinario de data 2.7.2020 08/07/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño de 2020 18/06/2020 Amosar
Decreto de convocatoria de Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 22 de novembro de 2019 21/11/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local realizada o día 19 de setembro de 2019 23/09/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión constitutiva, extraordinaria e urxente realizada o 28 de xuño de 2019 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Decretos de Alcaldía de organización municipal mandato 2019-2023. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Delegación de atricucións da Xunta de Goberno Local nos órganos directivos. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORTATIVA. Acordos de delegación da Xunta de Goberno Local mandato 2019-2023 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDAD CORPORATIVA. Cese e nomeamento de titulares de órganos directivos municipais. 02/07/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno que tivo lugar o 6 de maio de 2019. 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 29 de abril de 2019 16/05/2019 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Extracto dos acordos adoptados pola XGL na sesión extraordinaria de 21 de decembro de 2018. 05/01/2019 Amosar

Información urbanística

Título Data publicación Data fin
XESTIÓN DO SOLO. Anuncio de aprobación definitiva do texto refundido do proxecto de expropiación para a obtención de solo do sistema xeral viario acción VG 4 "Estrada Monte San Pedro-Monte Os Castelos" do PXOM 08/11/2022 09/12/2022 Amosar

Normativa municipal:regulamentos, bandos e ordenanzas

Título Data publicación Data fin
CULTURA. Regulamento orgánico do Consello Municipal da Cultura da cidade da Coruña 03/08/2022 Amosar

Outras publicacións municipais

Título Data publicación Data fin
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 16 al 22 de novembro de 2022 24/11/2022 05/12/2022 Amosar
TESOURERÍA. Anuncio Conta Xeral do exercicio 2021 15/11/2022 05/12/2022 Amosar
BENESTAR SOCIAL. OMADAP - Servizo de Axuda a domicilio (SAD): Determinación dos servizos mínimos na folga indefinida do SAD prestado polo Concello de A Coruña, a partir do día 02/11/2022 Expd.: 105/2022/7331 03/11/2022 Amosar
TESOURERÍA E RECADACIÓN. Anuncio de ingreso en voluntaria de taxas de mercados municipais e quioscos do 2º trimestre de 2022 03/10/2022 05/12/2022 Amosar
POLICIA LOCAL. Recadación de obxectos perdidos entreagados á Policía Local entre o 20 e o 26 de xullo do 2022 27/07/2022 07/08/2023 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación por comparecencia de requirimentos emitidos nos procedementos de resolución de recursos de reposición N2200334963 18/03/2022 Amosar
ASISTENCIA SOCIAL. Anuncio do prazo de presenación das solicitudes de renda social municipal para o exercicio 2022, expediente 105/2021/7023 04/01/2022 31/12/2022 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1106, 1382 e 2182 22/12/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando Decretos de Alcaldía 3846 e 3847/2019 tras designación Director de Área de Cultura 04/11/2020 10/06/2023 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Programa proxecto II dispositivo de voluntariado COVID 19 do Concello da Coruña, exp. 238/2020/254 03/11/2020 Amosar
PARTICIPACIÓN CIDADÁ. Anuncio relativo ao proxecto de ventilación das naves da Avenida do metrosidero, expediente 238/2020/150 28/10/2020 Amosar
ALCALDÍA. Decreto da Alcaldesa modificando o Decreto de Alcaldía 3847/2019 para engadir as direccións de área de Deportes e de Cultura 16/10/2020 12/06/2023 Amosar
POLICÍA LOCAL. Relación de obxetos perdidos entregados na Policía Local entre o 9e o 15 de setembro de 2020 24/09/2020 Amosar
PERSOAL. Convocatoria de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, referencia 1608, 1398, 1399 y 1135 15/09/2020 Amosar
ALCALDIA. Decreto de delegación da Presidencia do Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de reestruturación de Áreas de Goberno e afectación en Direccións de Área 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
ALCALDÍA. Decreto de nomeamentos da Xunta de Goberno Local e Áreas de Goberno 04/09/2020 15/06/2023 Amosar
MEDIO AMBIENTE. Anuncio relativo á autorización do uso das hortas urbanas e lista de espera, expediente 541/2020/62 20/08/2020 Amosar
TESOURERÍA. Edicto de citación para notificación de vía de prema recibo notificación 3979/55 19/06/2020 Amosar
ACTIVIDADE CORPORATIVA. Certificado do Pleno do 6 de febreiro de 2020, polo que se aproba a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, con emenda de adición de Marea Atlántica, para a mellora da sanidade pública. 21/02/2020 Amosar
TESOURERÍA. Notificación por comparecencia de dilixencia de embargo de dereitos ou créditos a 1589 MARÍA PITA SC e outros. 20/09/2018 Amosar