Sede electrónica

15:39:34 coruna.es > Inicio > As miñas solicitudes > Login

coruna.esIdentificación

Para acceder á zona privada debe identificarse mediante Cl@ve. Pulse no logotipoAdvertencia legal

  1. Informámolo/a de que o Sistema de Sede Electrónica, pídelles ás súas persoas usuarias datos de carácter persoal para poder realizar a tramitación solicitada. Estes datos serán incorporados a un ficheiro informatizado propiedade da entidade correspondente cumprindo coas condicións de seguridade e confidencialidade esixidas pola lexislación vixente en cada caso.

  2. Sede Electrónica garante a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal que se solicitan, así como a implementación das medidas, tanto de orde técnica como organizativa, que garanten a súa seguridade.

  3. Así mesmo, infórmase da posibilidade de exercitar o seu dereito de acceso, cancelación, rectificación e oposición, establecidos na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal.

  4. Comprobación visual para facilitar a validación manual.

  5. Para o exercicio destes dereitos, a persoa interesada debe dirixirse a:

    Concello da Coruña
    Praza María Pita, núm. 1
    15001 A Coruña
    Indicando claramente o tema: Tutela de Dereitos LOPD.